skip to Main Content

ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT

Het is een uitdaging om uw medewerkers snelle toegang te verschaffen tot up-to-date informatie in diverse applicaties en databases. Met SharePoint verdwijnt de beperking van informatiesilo’s. De informatieportalen met SharePoint zorgen ervoor dat uw medewerkers altijd en overal toegang hebben tot de juiste informatie.

Voordelen

Informatie afgestemd op uw rol

Soms lijkt het vinden van de juiste informatie een onmogelijke opgave. Waar was het bestand opgeslagen? Welke workflow taken zijn toegewezen? Welke afspraken zijn er recent gemaakt? De SharePoint informatie portalen combineren diverse informatiebronnen en geven deze weer, afgestemd op uw rol binnen de organisatie: overzichtelijk en eenvoudig.

Integratie met uw systemen

Communicatie is de sleutel tot een goede relatie en uw bedrijfssoftware is hier geen uitzondering op. Onze SharePoint informatie systemen kunnen we direct koppelen aan uw CRM- of ERP-systeem, bijvoorbeeld bij de registratie van uw projecten. Voor elk project of cliënt wordt een dossier aangemaakt met de bijbehorende rechten, rollen, bibliotheken, templates en workflows.

Het gaat om de gebruiker

De grootste uitdaging bij het implementeren van een informatiesysteem is ervoor te zorgen dat iedereen het ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Als u in zee gaat met GeONE, is deze gebruikersadoptie nooit een probleem. Onze applicaties sluiten namelijk direct aan op de manier waarop u nu al werkt. Niet alleen dankzij onze jarenlange ervaring, maar ook vanwege onze ‘Build & Play’-aanpak. Hierbij betrekken we de uiteindelijke gebruikers vanaf het begin bij ontwerp en implementatie.

Samenwerken met externen

Betrek uw externe relaties, bijvoorbeeld ketenpartners of klanten direct bij uw informatieproces. Maak inzichtelijk welke werkzaamheden u uitvoert en informeer ze over de status. De volgende stap is dat externen zelf informatie aanleveren, documenten reviewen en taken uitvoeren.

Dit heeft GeONE o.a. gedaan bij:

Imtech
BAM

Customer Engagement, eerst je huis opruimen voordat je een feestje geeft.

Lees het interview met Bastiaan Brefeld over de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en documentmanagement en een opvallende trend.

customer engagement

Back To Top